Kiemelt ajánlataink

Adatvédelem

Adatvédelem

 

Adatvédelmi tájékoztató

 


A Gato Negro Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online szolgáltatási tevékenységével kapcsolatban kezeli a felhasználók személyes adatait, kizárólag hiteligénylési megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható módon védi a kezelésébe került személyes adatokat!

Az adatkezelő címe: Keszthely, Lippay Gáspár u. 1., 8360 Magyarország
Az adatkezelő elérhetősége: +36202753585, gatonegro.hu@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó a szolgáltatás igénylése előtt kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: felhasználók

A kezelt adatok köre: a felhasználók által a hitelkérelmi tájékoztatás igénylése során megadott személyes adatok.

Az adatgyűjtés célja: a tájékoztatás teljesítése és számlázás.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- A Gato Negro Kft. adatkezeléssel megbízott munkatársa.

- A hiteligény elbírálását végző pénzintézet.

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 10 napon belül törlésre kerülnek.

A megrendelő kérelmezheti az adatkezelőnél:
- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Amennyiben a honlapon hiteligénylési tájékoztatás kérést küldött el, akkor az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A hiteligényléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu)